Sprawdź status naprawy

Prosimy podać numer IMEI, numer listu przewozowego lub numer seryjny (SN) urządzenia przekazanego do naprawy

Na poniższych linkach mogą Państwo sprawdzić aktualne statusy napraw urządzeń przekazanych do serwisu. Status naprawy oznaczony jako "wysłany" lub "wydany" oznacza, iż urządzenie przeszło już proces serwisowy i w najbliższym czasie będzie gotowe do odbioru lub zostanie dostarczone do Państwa salonu przez naszego handlowca.