Recykling

Dbajmy o nasze środowisko

Dbajmy o nasze środowisko

Serwis Milenium Mobile aktywnie uczestniczy w zbiórce baterii, w każdym naszym salonie znajdziecie Państwo oznaczone pojemniki, gdzie można wyrzucić zużyte baterie.
Baterie powstają w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych, w służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w instytucjach kulturalnych.
Wszyscy ponosimy więc cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii.
O tym, gdzie i w jaki sposób można pozbyć się zużytych baterii dowiedzą się Państwo, dzwoniąc do urzędu gminy w miejscu swego zamieszkania lub kontaktując się z firmą, która odbiera od Państwa zmieszane odpady komunalne. Już niedługo te informacje znajdą się także na naszej stronie internetowej.

Ważnym problemem do rozwiązania, w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi. Stopień szkodliwości tych odpadów jest bardzo zróżnicowany. Zależy on od ich składu chemicznego, rodzaju i wielkości emisji, cech fizycznych i innych właściwości. Największa masa odpadów niebezpiecznych powstaje w wyniku działalności przemysłu. W wyniku badań prowadzonych w wielu regionach kraju stwierdzono, iż odpady niebezpieczne występują także w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, w których stanowią ok. 2 % masy. Właśnie w tej frakcji odpadów komunalnych występują zużyte i przeterminowane akumulatory i baterie, które nie zostały wcześniej zebrane selektywnie.

Recycling telefonów

W Salonach Milenium Mobile istnieje możliwość oddania zużytego sprzętu elektronicznego, przy zakupie nowego tego samego rodzaju. Milenium Mobile zachęca w ten sposób wszystkich użytkowników telefonów komórkowych do wspierania programu zbiórki i utylizacji zużytych telefonów, baterii oraz akcesoriów (będących sprzętem elektrycznym i elektronicznym) współpracujących z telefonem komórkowym. Całość zebranego sprzętu zostanie poddana procesowi odzysku i recyklingu w profesjonalnych zakładach przetwarzania i odzysku.