Bezpieczeństwo

Na nasze produkty udzielamy pełnej 100 % gwarancji.

Nie obejmuje ona jednak uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z ingerencji użytkownika, także gwarancja nie dotyczy zużycia wtyczek (np. wtyczki od kabli gsm, itp.)

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu i jest ona uwzględniana wyłącznie po dostarczeniu wraz z zakupionym produktem paragonu zakupu (faktury) z którym został on sprzedany.

Klient może odesłać do nas wadliwy towar wraz z krótką informacją dotyczącą dostrzeżonej wady.

Wraz z tym należy koniecznie dołączyć dane Klienta, na które to dany towar został zakupiony.

Jeśli Klient chce aby reklamowany towar został wysłany na inny adres, musi wyraźnie to zaznaczyć oraz podać nowy adres.

Otrzymany towar zostanie sprawdzony i o ile to będzie możliwe zostanie naprawiony w najkrótszym dla nas terminie nie dłuższym jak 7-dni roboczych, maksymalnie może się wydłużyć do 14 dni w przypadku jeśli wadliwa część nie może być wcześniej dostarczona przez producenta, ewentualnie zostanie wymieniony na nowy.

W przypadku stwierdzenia, że reklamacja jest bezpodstawna, ponowną wysyłkę towaru odsyłamy do klienta doliczając koszty ponownej wysyłki.

Zwroty

  1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
  3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz) lub plomby zabezpieczające towar.
  4. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.
  5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep Milenium Mobile zwróconego towaru, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez Milenium Mobile na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

Towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu na adres:

Sklep Milenium Mobile
ul. Gen. W. Andersa 33
00-159 Warszawa

Koszty przesyłki ponosi Zamawiający.
Klient powinien dołączyć wypełniony protokół rezygnacji.