Warunki sporządzania kopii zapasowych i usuwania danych

WAŻNA UWAGA – PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUG NAPRAWY I/LUB INNYCH USŁUG. NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ UMOWĘ POMIĘDZY KLIENTEM A SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O. O. I SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. („SAMSUNG”) W ODNIESIENIU DO USŁUG NAPRAWCZYCH ORAZ USŁUG W ZAKRESIE MODERNIZACJI DOTYCZĄCYCH DOWOLNEGO WŁAŚCIWEGO URZĄDZENIA LUB OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIANYCH PRZEZ SAMSUNG, SPÓŁKI POWIĄZANE SAMSUNG, ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW SAMSUNG I/LUB SERWISY ZEWNĘTRZNE (ŁĄCZNIE: „USŁUGI”). KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW SĄ DODATKOWE W STOSUNKU DO WSZELKICH PRAW UPRAWNIEN WYNIKAJĄCYCH Z PRAW I PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY KONSUMENTA OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJU ZAMIESZKANIA KLIENTA.

1. Odpowiedzialność Klienta. Klient jest zobowiązany do sporządzenia kopii zapasowych wszelkich istniejących danych, oprogramowania i programów, a także za usunięcie wszelkich istniejących danych przed skorzystaniem z Usług. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, odtworzenie lub obniżenie jakości danych ani za utratę możliwości korzystania z urządzenia w rezultacie Usług świadczonych przez Samsung lub w związku z takimi Usługami. Klient oświadcza również, że jego urządzenie nie zawiera żadnych niezgodnych z prawem plików lub danych.

2. Sporządzenie kopii zapasowych i usunięcie danych. Podczas świadczenia Usług przywrócone mogą być ustawienia fabryczne urządzenia. W ramach Usługi Samsung może usunąć z urządzenia wszelkie dane. Zaleca się zachowanie oddzielnej kopii zapasowej danych urządzenia, w tym między innymi informacji kontaktowych, zdjęć, teksów, muzyki, dźwięków dzwonka lub aplikacji, a także usunięcie wszelkich informacji osobowych, które Klient chce chronić. Klient musi sporządzić kopię zapasową wszelkich informacji prywatnych z urządzenia przed skorzystaniem z Usługi. Podczas Usługi dane na urządzeniu mogą być utracone, zastąpione lub przeformatowane. W takim przypadku Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, oprogramowania, programów lub innych informacji zawartych na urządzeniu.

3. Ochrona danych/dostęp do danych. Klient musi zapewnić technikom Samsung dostęp do urządzenia do celów świadczenia Usługi. Podczas Usługi informacje osobiste zachowane na urządzeniu mogą być przypadkowo ujawnione technikowi lub konieczne może być sprawdzenie obszarów na urządzeniu, w których znajdują się informacje przechowywane przez Klienta, tak aby zweryfikować jakość Usługi. Samsung nie ujawni żadnej treści znajdującej się na urządzeniu Klienta, chyba że takie ujawnienie będzie wymagane przez prawo. Jeżeli Klient nie chce, aby Samsung miał dostęp do takich informacji, zaleca się usunięcie tych informacji przez Klienta lub zresetowanie urządzenia przed skorzystaniem z Usługi. Na urządzeniu mogą pozostać obrazy testowe użyte w procesie testowania do celów kontroli jakości.